ผลงานนักเรียน

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ นำโดยบาทหลวงเอนก ธรรมนิต บาทหลวงอนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์เเละคณะครู ได้เดินทางไปในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ นำโดยบาทหลวงเอนก ธรรมนิต บาทหลวงอนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์เเละคณะครู ได้เดินทางไปในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือและได้มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู

Share
Read more

ประกาศ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ กำลังรับสมัครบุคลากรครู เพื่อทำการคัดสรร มาทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการความรู้ให้นักเรียนชั้นประถมเเละมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียน

Share
Read more

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศจัดโครงการนำนักเรียนสัญชาติไทยและผู้ปกครองสัญชาติไทย เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ฟรีระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักเรียนและผู้ปกครองที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายใต้แนวทาง DSA New Normal ปลอดการติดเชื้อโควิด-19

Share
Read more