ผลงานนักเรียน

ตารางเรียนชดเชยและตารางวันหยุด ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

เรื่อง ตารางเรียนชดเชยและตารางวันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ปี 2564 ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ กำหนดเตรียมชดเชยทุกวันเสาร์ของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 แต่ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

Share
Read more

ประกาศโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ

1. การเปิดเรียนโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกำหนดเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังนั้น ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ดูแลสุขภาพร่างกาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดหากนักเรียนมีอาการไอ จาม มีน้ำมูกไหล มีอาการไข้ มีร่างกายอุณหภูมิสูง ขอให้พักรักษาอาการจนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วค่อยมาเรียน และขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาติดต่องาน

Share
Read more

ประกาศ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รับสมัครครูผู้สอน ดังนี้

ประกาศ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ จ.สระแก้วรับสมัครครูผู้สอน ดังนี้1. สังคมศึกษา 1 อัตรา2. คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา3. ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา4. ภาษาไทย 1 อัตราสมัครโดยตรงได้ที่ ฝ่ายงานธุรการ ติดต่อเบอร์ 037-600-388

Share
Read more

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Share
Read more

แจ้งถึง ผู้ปกครอง ทุกท่านทราบ

จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่เริ่มระบาดรอบ 2 ของบางจังหวัดในประเทศไทยร่วมทั้งสถานการณ์การระบาดในประเทศกัมพูชา ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ให้ความร่วมมือตามข้อปฏิบัติดังนี้

Share
Read more