QR Code สำหรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ปีการศึกษา 2563 วิธีที่ 1 – สแกนคิวอาร์โค้ดของกลุ่มห้องเรียนที่ครูประจำชั้นแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้ และกดขอเข้าร่วมกลุ่ม(ปุ่มสีฟ้า)- ตอบคำถาม (ชื่อ นามสกุลของนักเรียน) และกดส่งคำตอบ พร้อมอ่านกฎระเบียบการใช้งานกลุ่มห้องเรียนอย่างละเอียด- รอการอนุมัติจากครูผู้ควบคุมกลุ่ม (ถ้ามีการอนุมัติจะมีการแจ้งเตือนทันที) วิธีที่ 2- กดเข้าสู่ลิงค์ของห้องเรียนตามระดับชั้น หรือกดค้นหาชื่อห้องเรียนตามที่ได้จัดตั้งไว้ที่แถบกดค้นหาใน facebook- ซึ่งจะประกาศไว้ที่หน้า เพจ facebook “โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ” , Line@ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ และหน้าเว็บไซต์โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ www.dsa.ac.th และกดขอเข้าร่วมกลุ่ม(ปุ่มสีฟ้า) – ตอบคำถาม (ชื่อ นามสกุลของนักเรียน) และกดส่งคำตอบ พร้อมอ่านกฎระเบียบการใช้งานกลุ่มห้องเรียนอย่างละเอียด- รอการอนุมัติจากครูผู้ควบคุมกลุ่ม (ถ้ามีการอนุมัติจะมีการแจ้งเตือนทันที)\

Share