โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Read more

แจ้งถึง ผู้ปกครอง ทุกท่านทราบ

จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่เริ่มระบาดรอบ 2 ของบางจังหวัดในประเทศไทยร่วมทั้งสถานการณ์การระบาดในประเทศกัมพูชา ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ให้ความร่วมมือตามข้อปฏิบัติดังนี้

Read more

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ นำโดยบาทหลวงเอนก ธรรมนิต บาทหลวงอนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์เเละคณะครู ได้เดินทางไปในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ นำโดยบาทหลวงเอนก ธรรมนิต บาทหลวงอนุสรณ์ พงศ์ศิริพัฒน์เเละคณะครู ได้เดินทางไปในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือและได้มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู

Read more

ประกาศ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ กำลังรับสมัครบุคลากรครู เพื่อทำการคัดสรร มาทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการความรู้ให้นักเรียนชั้นประถมเเละมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียน

Read more