ประกาศโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในจังหวัดสระแก้วทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงขอประกาศดังนี้

Read More