โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ร่วมกับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
จัดโครงการนำนักเรียนสัญชาติไทยและผู้ปกครองสัญชาติไทย เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ฟรี
ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักเรียนและผู้ปกครอง
ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายใต้แนวทาง DSA New Normal ปลอดการติดเชื้อโควิด-19

Share