โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ได้มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

โดยให้นักเรียนเรียนบทเรียนออนไลน์
ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563
ในระบบ Online Classroom
by Facebook Group (Social Learning Units) กลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียลด้วย Smartphone , Tablet ,
ipad , Computer (PC) , Notebook โดยการเข้าถึงผ่านระบบ Facebook นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบ
ห้องเรียนออนไลน์โดยการสเเกน “คิวอาร์โค้ดกลุ่มห้องเรียน” เเล้วสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา
เมื่อเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตร ดูน้อยลง

Share