แนะแนวรุ่นพี่สู่รุ่นน้องDSA

รุ่นพี่ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ได้มาแบ่งปันการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยและชีแนวทางการวางแผนของอนาคตของตัวเอง โดยมีมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม

Share