อำลาดาราสมุทร อรัญประเทศ

เนื่องจากพระสงฆ์สังฆมลฑลจันทบุรีได้มีการประกาศให้ บาทหลวงยศธร ทองเหลืองได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง จังหวัดจันทบุรี

Share