วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
เชิญรับชมการแสดงของนักเรียน ร่วมสนุกกับเกมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมแจกของขวัญเด็กๆ แล้วพบกัน……..
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

Share