รายงานการสอนออนไลน์

ขั้นตอนวิธีกรอกข้อมูล

1.ท่านต้อง E-mail (@dsa.ac.th) กรอกข้อมูลเท่านั้น

2.ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้