กิจกรรมตอนเช้า

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ มีนโยบายของระดับปฐมวัยให้ฝึกการเป็นผู้นำและได้มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนนที่เข้าการแข่งขันวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ประจำการศึกษา 2562

Share